piątek, 24 maja, 2024
Koszulkipatriotyczne.biz.pl

CHRZEŚCIJAŃSKIE KORZENIE TAJNEJ ARMII POLSKIEJ

Tajna Armia Polski to organizacja konspiracyjna, która działająca w latach 1939-1940. Grupa składała się głównie z wojskowych oraz chrześcijańskich działaczy społecznych. Założyciele złożyli przysięgę na ręce ks. Jana Ziei.

Idea
W skład pierwszych władz wchodzili: mjr Jan Włodarkiewicz „Darwicz”, ppor. Witold Pilecki „Witold” oraz Jan Dangel „Smoleński”. W 1940 r Tajna Armia Polska miała ok. 19 tys. członków.
Tajna Armia Polska miała przede wszystkim zajmować się działaniami wojskowymi. W swych ideach odwoływała się do wartości narodowych i chrześcijańskich.
Od początku działalności władze widziały potrzebę powołania do życia organizacji, która spełniałaby funkcje ideowo-politycznej nadbudowy. I tak w końcu powstał „Znak”. Organizacja ta miała stworzyć program, który pomógłby w odbudowie moralnej, kulturowej, politycznej i gospodarczej kraju. Głównym celem oczywiście była walka wszelkimi środkami o niepodległość, ale również pomoc moralna w czasach okupacji oraz przygotowanie społeczeństwa do życia w wyzwolonej Polsce.
Tajna Armia Polska razem ze „Znakiem” wydawały „Biuletyn Żołnierski” skierowany do żołnierzy i dla cywilów „Znak Ziemi”.

Sieć wywiadowcza
Jednym z głównych obszarów działania Tajnej Armii Polski by wywiad. Zbierano informacje dotyczące produkcji przemysłowej dla wojska, szlaków komunikacyjnych, działań represyjnych wobec Polaków jak również informacje o nastrojach społecznych.
Co więcej, starano się zdobyć nazwiska osób współpracujących z wrogiem.
Natomiast kontrwywiad upewniał się czy miejsca spotkań i skrytki są bezpieczne. Kontrolowano poczynania innych podziemnych organizacji.
Fałszowano również dokumenty, które ułatwiały przemieszczanie się i pracę wywiadowczą.
Oprócz tego, utworzona została grupa sabotażowo-dywersyjna.

Działalność konspiracyjna w Auschwitz
To właśnie działając w Tajnej Armii Polski Witold Pilecki zdecydował się dobrowolnie oddać się w ręce Niemców i zamknąć się w Auschwitz. Będąc w obozie utrzymywał kontakty z Warszawą przesyłając meldunki dotyczące sytuacji w Auschwitz. Założył tam organizację konspiracyjną, która miała w końcu doprowadzić do powstawia w obozie.
W 1940 r. Tajna Armia Polska scaliła się z innymi grupami konspiracyjnymi bliskimi ideowo tworząc Konfederację Narodu.

Like this Article? Share it!

About The Author

Leave A Response