niedziela, 23 czerwca, 2024
Koszulkipatriotyczne.biz.pl

CZY MOŻNA UCIEC Z AUSCHWITZ? HISTORIA WITOLDA PILECKIEGO

Witold Pilecki spędził prawie trzy lata w Auschwitz, gdzie celowo dal się zamknąć. Czemu to zrobił? Czytajcie dalej.

Aresztowanie
19 września 1940 r. Witold Pilecki specjalnie wszedł w tzw. kocioł podczas łapanki na Żoliborzu. Zatrzymany wylegitymował się dokumentami Tomasza Serafińskiego, poszukiwanego polskiego żołnierza. W nocy z 20 na 21 września znalazł się za ogrodzeniem Auschwitz. Dostał numer 4859.
Czemu to zrobił? Jego zadaniem było zebranie i przekazanie materiałów o sytuacji w Auschwitz.

Działalność w obozie
Pilecki zorganizował tam Związek Organizacji Wojskowych. Struktura opierała się na jego własnym pomyśle stworzenia tzw. piątkach. Piątkę tworzyli więźniowie, w większości byli żołnierze, tworzyli oni dalszą siatkę konspiracyjną nie wiedząc o innych piątkach. Miało to dać podstawy do zorganizowania powstania w Auschwitz.
Dzięki niemu w Wigilię 1941 r. doszło do porozumienia grup politycznych działających w obozie.

Ucieczka
W 1943 r. Niemcy zaczęli rozbijać organizacje konspiracyjne w Auschwitz. Demaskowano coraz więcej działaczy. W końcu wydano rozkaz o wywiezieniu więźniów w głąb Rzeszy.
Witold Pilecki wiedział, że musi uciekać. Wraz z dwoma osobami udało mu się tego dokonać w nocy z 26 na 27 kwietnia. Pod osłoną nocy kierowali się wzdłuż torów kolejowych do Soły, dalej do Wisły, którą pokonali dzięki znalezionej łódce.

Po wojnie
W 1945 r. z rozkazu gen Andersa Pilecki wrócił do Polski, aby prowadzić działalność wywiadowczą. Zbierał i przekazywał informacje dot. sytuacji w kraju, żołnierzy Armii Krajowej oraz 2 Korpusu. Gdy sytuacja się zaostrzyła dostał rozkaz opuszczenia Polski. Istniało duże prawdopodobieństwo, że wkrótce zostanie aresztowany. Nie wykonał jednak polecenia i został w kraju.

Sąd
Urząd Bezpieczeństwa aresztował go 8 maja 1947 r. Oskarżony o działalność wywiadowczą, posiadanie nielegalnych dokumentów, nielegalne posiadanie broni, nielegalne przekraczanie granicy oraz przygotowywanie zamachu na dygnitarzy Ministerstwa Publicznego Państwa.
15 marca 1948 r. został skazany na śmierć. Miejsce złożenia zwłok pozostaje nieznane.
Witold Pilecki uważany jest za jedną z najodważniejszych osób działających w ruchu oporu podczas II wojny światowej.

Like this Article? Share it!

About The Author

Leave A Response