niedziela, 23 czerwca, 2024
Koszulkipatriotyczne.biz.pl

KONTROWERSJE WOKÓŁ BRYGADY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

W momencie powstania Brygady Świętokrzyskiej cel był jasny – walka z okupantem niemieckim i sowieckim. Z czasem jednak okazało się, że sytuacja była bardziej skomplikowana co miało swoje przełożenie w decyzjach Narodowych Sił Zbrojnych.

Nie dla Armii Krajowej
Od samego początku powstania NSZ zauważalny był duży rozdźwięk z Armią Krajową co do wizji wolnej Polski. Obie formacje nastawione były na odzyskanie niepodległości i walkę z okupantami. Jednak NSZ za największe zagrożenie uważały komunistów i to na walce z nimi skupiali najwięcej uwagi.
Jesienią 1943 roku rozkazano wszystkim partyzanckim oddziałom podporządkowanie się dowództwu AK. Doprowadziło to w końcu do rozłamu w NSZ. Osoby, które nie chciały zaakceptować władzy AK utworzyły Brygadę Świętokrzyską.

Zła sława
Brygada Świętokrzyska od początku działalności nie cieszyła się dobrą opinią. Zdarzało się, że dokonywali rekwizycji żywości na wsiach czy rabunków. O wszelkich kradzieżach chętnie informowała ludność komunistyczna propaganda. Do dziś nie ma pewności czy i jak często brygada walczyła z niemieckim okupantem. Nie prowadzili zapisów takiej działalności, a Niemcy nie zawsze wiedzieli jaka formacja ich atakowała.

Mniejsze zło
19 stycznia 1945 r. dowódca brygady Antonii Dądrowski-Szacki „Bohun” zawarł z Niemcami porozumienie. Nie mogąc odeprzeć sił sowieckich, ani przedrzeć się przez niemieckie umocnienia Bohun zawarł pakt o nieagresji dzięki czemu jego brygada wraz z Niemcami wycofywała się i razem brali udział w działaniach zbrojnych.
Dostali pozwolenie na przemarsz do Czechosłowacji. Przemieszczając się udało im się wyzwolić niemiecki obóz koncentracyjny w Holiszowie.

Dalsze losy brygady
Brygada w dalszym ciągu wydarzeń podporządkowała się rozkazom Amerykanów, którzy rozmieścili ich w kompaniach wartowniczych na kontrolowanych przez siebie terenach.
Nigdy nie udało się brygadzie dotrzeć do Włoch i przyłączyć się do 2 Korpusu gen. Władysława Andersa.
Jedno jest pewne. Dla Brygady Świętokrzyskiej głównym celem było niedopuszczenie do przejęcia władzy w Polsce rosyjskich komunistów. I mając to na uwadze podejmowali według nich najlepsze decyzje.

Like this Article? Share it!

About The Author

Leave A Response