środa, 17 lipca, 2024
Koszulkipatriotyczne.biz.pl

UCIECZKA W WIELKIM STYLU – HISTORIA PIOTRA ABAKANOWICZA PS. BARSKI

W czasie wojny nigdy nie wiadomo kiedy wpadnie się w ręce nieprzyjaciela. Historia Barskiego pokazuje, że nawet w takiej sytuacji nie należy tracić nadziei. Wystarczy wyczekać odpowiedni moment i utrzeć nosa agresorowi.

Lotnictwo
Piotr Abakanowicz w czasie I wojny światowej wstąpił ochotniczo do lotnictwa. Ukończył Wojenną Szkołę Pilotów i kurs instruktorów pilotów gdzie wraz z Polakami utworzył nieoficjalne koło polskie. Zgłosił się do służby w 1 Korpusie Polskim gen. Józefa Dowbór-Muścickiego, gdzie został przydzielony do piechoty.
Jego oddział zdobył w Mińsku transport lotniczy – 16 samolotów i silników lotniczych. Dzięki temu możliwe było utworzenie jednostki lotniczej, której został komendantem.
Gdy wojska niemieckie przejęły Bobrujsk i rozbroiły korpus, Barski wydał rozkaz spalenia sprzętu lotniczego.

Aresztowanie i ucieczka
Chciał przedostać się do Francji, niestety w drodze do Murmańska złapali go bolszewicy. Mógł zostać zwolniony tylko jeżeli zgodzi się wstąpić do ich lotnictwa.
Przystał na tę propozycję, a do Polski przesłał tajny raport wyjaśniający jego sytuację.
W maju 1920 r. w czasie lotu odłączył się od bolszewickiej jednostki i uciekł do Polski. Po zbadaniu jego sytuacji Oficerski Trybunał Orzekający jednoznacznie wskazał, że Barski nie podjął dobrowolnej współpracy z armią radziecką.

Działalność w NSZ
W 1921 r. Piotr Abakanowicz rozpoczął służbę w polskim lotnictwie. Nauczał w Wyższej Szkole Lotniczej w Poznaniu, później został komendantem Wyższej Szkoły Lotniczej w Grudziądzu. W kolejnych latach zajmował wysokie stanowiska w różnych jednostkach lotniczych.
W lipcu 1930 r. przeniesiono go do rezerwy, oficjalnie z powodów zdrowotnych, w rzeczywistości odnosił się on krytycznie do władz lotnictwa.
Podczas II wojny światowej angażował się w działalność Narodowych Sił Zbrojnych. W czerwcu 1944 r. został komendantem Okręgu VI NSZ. W powstaniu warszawskim organizował obronę przeciwlotniczą.

Wyrok
W październiku 1945 r. zatrzymany przez Urząd Bezpieczeństwa został osadzony w mokotowskim więzieniu. Po roku został skazany na karę śmierci, która została zamieniona na dożywocie. W wyniku amnestii z 1947 r. zmniejszono mu wyrok do 15 lat.
Piotr Abakanowicz nie doczekał się zwolnienia. 1 czerwca 1948 r. zmarł w więzieniu we Wronkach. Został on skatowany przez strażnika więziennego. Niektórzy twierdzili, że popełnił samobójstwo.
Został odznaczony Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego.

Like this Article? Share it!

About The Author

Leave A Response